Kryptera!

Rombobjörn

Svar från Eva-Britt Svensson

Så här svarade vänsterpartisten Eva-Britt Svensson på mitt ebrev:

Datum: 2005-06-29 11:01:19 +02:00
Från: Eva-Britt Svensson
Till: Björn Persson
Ärende: RE: Du hjälper väl till att förhindra patent på beräkningar?

Tack för info och jag delar generellt din uppfattning i frågan.

 

Eva-Britt 

 

 

Office of Eva-Britt Svensson, MEP

GUE/NGL Swedish Left Party

European Parliament ASP 7F 258

B-1047 Brussels

Tel +32 2 284 5105

Fax + 32 2 284 9105

Homepage: www.ebsvensson.com 

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka